Shpallje, 12.05.2021

Shpallje, 12.05.2021

Shpallje May 12, 2021 - 09:44

Behar Bajraktari shpall të pavlefshme certifikatën e kursit të kuzhinierisë, e lëshuar nga Qendra për Aftësim Profesional, më datën 19.02.2021.

DPH “Shadravani” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80051921, Prizren.

“Class Consulting” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811314286, Prizren.

Haxhi Ajazaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810985773, Prizren.

Donat Bajram Haljilji shpall të pavlefshme diplomën Bachelor të Fakultetit, kolegji “AAB”, Prishtinë.

Edita Doli shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “AAB”, Prishtinë.

Imer Orllati shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

 

Petrit Elshani shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Edison Tahiraj shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Hajdar Bardhi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Mehmet Gradica”, në
Gradicë.

Abid Bardhi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Mehmet Gradica”, në
Gradicë.

Petrit Elshani shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Naim Frashëri”, në Gllobar.

Ali Sylaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Bajram Curri”, në Nekoc.

Lumnije Zogiani shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Bajram Curri”, Sllatinë e Madhe.

Edmonda Kukaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Edona Kukaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Granit Ferizi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Valmir Avdyli shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Makfire Muqolli shpall të pavlefshme dëftesat e vitit X dhe XI të SHMB “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.

Simbol Tafilaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Mihail Grameno”, Fushë Kosovë.