Infektuar: 107497
Shëruar: 104054
Vdekur: 2245
Shpallje, 05.05.2021

Shpallje, 05.05.2021

Shpallje May 05, 2021 - 09:56

“Internet Cafe Sped Net” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 80637730 dhe me numër unik identifikues 810373200, Lipjan.

Përparim Hoti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 70851849, Prizren.

Jalcen Shantiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, kolegji “Maarif Schools”, Prizren.

“Snob Group” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811336678, Prizren.

Selami Bislimi shpall të pavlefshme dëftesën e viteve 1, 2, 3, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Gafur Zuka shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Sejdi Haliti shpall të pavlefshme certifikatën e QAP, Ferizaj.

Sejdi Haliti shpall të pavlefshme certifikatën e saldimit, QAP, Ferizaj.

Shkelqim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMLP “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.

Trim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMLP “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.

“Kafja e Madhe” OP shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70576239, nr. fiskal 601483449, Prishtinë.

Lirolind Bela shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit "Lindi Shop Online - Lirolind Bela" BI., me numër 811497652.

Besim Fehmiu shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.