Infektuar: 105864
Shëruar: 96322
Vdekur: 2195
Shpallje, 30.04.2021

Shpallje, 30.04.2021

Shpallje April 30, 2021 - 12:14

Behar Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Pavarësia”, Balaj.

Aderim Begesholli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810134627, SHPK “Begesholli Compani”.

Agnesa Muslija shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHME “Elena Gjika”, Ferizaj.

Aderim Begesholli shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330393398 “Begesholli Compani”.

Ardian Gashi shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Venere Sahiti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Sami Koxha shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Isak Murtezi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Murtezi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 3, 4 dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Samet Ibishi shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Imer Neziri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Konstadin Krisoforidhi”, Nerodime.

Agnesa Rusi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Ahmet Hoxha”, Ferizaj.

Egzon Makolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, 13 dhe diplomën SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Shkumbim Prekadini shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Leoart Ismajli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Besim Rexhepi”, Komogllavë.

Kushtrim Jaha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Hajriz Muhadini”, Dremjak.

Makfire Bajrami shpall të pavlefshme dëftesën klasës 1-8, shkolla fillore “Dituria”, Dardani.

Erza Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, certifikatën e pikave, TMSH dhe diplomën, SHMGJ “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Vllaznim Qerimi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Dituria”, Dardani.

Fetie Tahiri shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Isak Ademaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810144577, SHPK “Lenita”.

Lumnije Shehu shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Vëllezërit Frashëri”, Deçan.

Lumnije Shehu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Petar Përla”, Irzniq, SHF “Avni Rrustemi”, Irzniq.

Alban Sylaj shpall të pavlefshme katër dëftesat e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Ymer xhemajli shpall të pavlefshme dëftesat SHMLP “Shtefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Blerim Budakova shpall të pavlefshme katër dëftesa, SHMLM “Luciano Motroni”, Prizren.

Nehat Elshani shpall të pavlefshme certifikatën e numrit të biznesit me nr. 600062286, Prizren.

DPZ “Besi”, me pronar Ridvan Selmanaj, shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811221457, Dragash.

Arbreshë Cocaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ardian Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF "Asim Vokshi", Prishtinë

"Daja" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 71230716, Prishtinë.