Infektuar: 105864
Shëruar: 96322
Vdekur: 2195
Shpallje, 28.04.2021

Shpallje, 28.04.2021

Shpallje April 28, 2021 - 10:49

Nexhmedin Hoti shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Blerit Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Mentore Vishisella shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, NTP “Erza”, me NRB 811527699, Lipjan.

Sadri Ujkani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e vitit III, IV, SHMB “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.

Qëndrim Muji shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMET “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Labinot Muji shpall të pavlefshme dëftesat e SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Biznesi “Zeqir - Rrezja” shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me nr. 600723797, Prizren.

“Kawa Group” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 811033159, Prishtinë.


Fitore Gimolli shpall të pavlefshme diplomën e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Gëzim Duraj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Gjon Buzuku”, Gjonaj.

Blerim Duraj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Gjonaj.

Zekë Duraj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Gjonaj.

Igballe Likaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Gjonaj.