Infektuar: 105864
Shëruar: 96322
Vdekur: 2195
Shpallje, 27.04.2021

Shpallje, 27.04.2021

Shpallje April 27, 2021 - 12:16

“Agro Besi SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810049834, Ferizaj.

Kaltrina Dragubuzhda shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHM “ Kuvendi i Arbërit:, Ferizaj.

Fatos Memeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI-IX SHF “Muharrem Shemsedini”, Bibaj.

Naim Selimi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Pjetet Bogdani”, Ferizaj.

Rijad Shaljani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Pjetet Bogdani”, Ferizaj.

Jehonë Xhokli BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811087792, Ferizaj.

Liridona Sylejmani BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811319822, Ferizaj.

Ibrahim Ukezmaili shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Qesk Zadeja”, Ferizaj.

Gentrit Ramaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI – IX, SHF “Tefik Çanga”, Ferizaj

Rexhep Hasani BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811091602, Ferizaj.

Driton Bajrami shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHE “Faik Konica”, Ferizaj.

Arjodita Robashta shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 8112783592 – “Ba projects & consulting” LLC, Ferizaj.

Gafur Demiri shpall të pavlefshme certifikatën e TVSh-s me numër: 330367418

Fidan Limani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Pjetet Bogdani”, Ferizaj.

Valon Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, IV dhe diplomën e SHE “Faik Konica”, Ferizaj.

Fazile Dushku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Kuuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Ramadush Prushi shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Ramush Shahini shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër:70802406 - NTP “Hekurishtja te baloshi”, Ferizaj.

Ferdeze Behxheti shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Farije Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Kuuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Egzona Idrizi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Faton Musliu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 810192097, Ferizaj.

Vjollca Rexhepi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, II, IV dhe diplomën e SHE “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Muhamet Idrizi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër” 70224758 dhe certifikatën fiskale me numër 600181151- “Bini OP”, Ferizaj.

Muharem Rushiti shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-s me numër 330130625, NSH “Kastrioti” BI.

Blerim Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 70887150- NP “Melisa”, Ferizaj.

Shqiponjë Ibrahimi shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Granit Behluli shpall të pavlefshme certifikatën e QAP, Ferizaj.

Bajram Beqiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI- IX SHF “Visar Dodani”, Varosh.

Kreshnik Avdija BI shpall të pavleshme certifikatën e biznesit me numër: 811079278,

Mentor Idrizi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811068502 - NTP “Tre Vëllezërit”, Ferizaj.

Donite Xhelili shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Ajshe Krasniqi BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811057612, Ferizaj.

Ajshe Krasniqi BI sh[pall të pavlefshme certifikatën e TVSH-s me numër: 330044090, Ferizaj.

Bedrije Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Kuuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Sefer Mustafa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 70973970, Ferizaj

Milazim Maliqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I – VII SHF “Abetarja” - Saftaj, Ferizaj.

Rrahim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e Univerzitetit “Kadri Zeka”,Gjilan.

Fitore Vishesella shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 71118134, Lipjan.

Arta Haziri shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMM "Dr. Ali Sokoli", Prishtinë.

Llukman Ahmeti shpall të pavlefshme certifikatën e SHF "Shkëndija", Hajvali.

Bahri Aliu shpall të pavlefshme diplomën e SHM "Gjin Gazulli", Prishtinë.

Arben Musliu shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP "Shtjefën Gjeqovi", Prishtinë.

Jehona Gashi Bunjaku shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP "Adem Gllavica", Lipjan.

Liridon Bytyçi shpall të pavlefshme diplomën e SHM "Hivzi Sylejmani", Fushë Kosovë.

Ganimete Cocaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Afrim Hajdari shpall të pavlefshme diplomën SHM " Lorenc Antoni", Prizren.

Derya Cesteneci shpall të pavlefshme diplomën e SHM "Gjon Buzuku", Prizren.

Jakup Maliq Jakupi shpall të pavlefshme dëftesën vitit I , SHMLP "Shtjefën Gjeçovi", Prishtinë.

“Dona Impex” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810303252, Prishtinë.

Blerim Mustafa shpall të pavlefshme dëftesën e SHF "Azdreni", Llabjan – Novobërd.