Infektuar: 105864
Shëruar: 96322
Vdekur: 2195
Shpallje, 23.04.2021

Shpallje, 23.04.2021

Shpallje April 23, 2021 - 13:04

Endrit Hadari shpall të pavlefshme diplomën e SHMT ''Skënder Luarasi'', Suharekë.

Shefki Sopa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 810044206 biznes individual Bukosh Suharekë.

Halil Kabashi BI shpall të pavlefshëm numrin e biznesit 80376138, Suharekë.

Syleman Ramadani shpall të pavlefshme diplomën e SHM ''Jeta e Re'', Suharekë.

Yllka Berisha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM ''Jeta e Re'', Suharekë.

Ramiz Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF nëntëvjeçare “Kongresi i Manastirit”, Studenqan.

Enver Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT ''Skënder Luarasi'', Suharekë.

Gani Derguti BI shpall të pavlefshëm numrin e biznesit 71267563, Suharekë.

Bujar Shala shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 70115175 - NPT "Qami", Suharekë

 

“Kujta Projekt” shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-s me numër 330369563.

Doni Bytyçi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Astrit Kastrati shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - VIII, SHMU “Migjeni” Lumishtë.

Mentor Helshani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I -V dhe VI - IX, SHFMU “Dëshmorët e Kombit”, Gucatë.

Mirdita Ramaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I -V dhe VI - IX, SHFMU “Gjergj Fishta”, Senikë.

Sedat Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - VIII, SHFMU “Habib Berisha”, Carravranë.

Lulzim Kafexholli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - VIII, SHFMU “Ismajl Qemajli”, Bellanicë.

Diamanta Begaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Besim Elmi Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - VIII, SHFMU “Kajtaz Ramadani”, Kievë.

Sabahate Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - VIII, SHFMU “Kajtaz Ramadani”, Kievë.

Lulzim Kafexholli shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Lulzim Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Halime Dobruna shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - V dhe VI – IX, SHFMU “Gjergj Kastrioti - Skënderbeu”, Llazicë.

Binak Bytyçi shapall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Sali Bytyçi”, Shkozë.

Bedri Bytyçi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - VIII, SHFMU “Sali Bytyçi”, Shkozë.

Drilon Ramiz Morina shpall të pavlefshme dëftesat e klasës VI - IX, SHFMU Bajram Curri.

Blendon Javori shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III dhe diplomën e SHM “Lasgush Poradeci”, Kievë.

Florentin Kastrati shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - V dhe VI – IX, SHFMU “Fehmi Agani”, Turnjakë.

Fjolla Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III dhe diplomën e SHM “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Adhurime Heset Elshani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI – IX,SHFMU “Dëshmorët e Kombit”, Ngucatë.

Drinas Bujupi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjergj Kasrioti - Skënderbeu” , Drenas.

Hajdari shpall të pavlefshëm indeksin e kolegjit “AAB” me numër FEK - 0010/07, Prishtinë .

Samir Kelani shpall të pavlefshme dëftesat e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

“Fayag” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71008886 dhe numër unik identifikues 810833807, Prishtinë.

“Ambla” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 81053772, Prishtinë.

Arbnora Islami shpall të pavlefshme diplomën e SHM "Gjin Gazulli", Prishtinë.