Infektuar: 106538
Shëruar: 98223
Vdekur: 2213
Shpallje, 13.04.2021

Shpallje, 13.04.2021

Shpallje April 13, 2021 - 09:22

 

Ramadan Mustafa shpall të pavlefshme diplomën e SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Shefqet Zogjani shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

PEAK SHPK Prishtinë shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71014533 dhe me nr. identifikues 810834318.

Ilir Hagjaj shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Migjeni”, Gjinoc.

Valon Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Shkëndija”, Suharekë.

Elez Shala shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Blerina Ugraj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Jetmir Tafaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Dëshmorët e Greikocit”, Greikoc.

Osman M. Hoxha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Ronex” NSHT me nr. 811036343, Prizren.

Hysen Bajraktari shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810629305, DPZ “Bajraktari”, Suharekë.

Murat Hoxha shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Besim Zagragja shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

NHSH “Te Rrethi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70838125, Prizren.

Nufret Sadiki shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Saranda Tafallari shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën e diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Laureta Çollaku shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën e certifikatat, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Luljetë Qollaku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Leyla” me nr. identifikues 811347584, Fushë Kosovë.