Infektuar: 98835
Shëruar: 83591
Vdekur: 2008
Shpallje, 07.04.2021

Shpallje, 07.04.2021

Shpallje April 07, 2021 - 12:43

“Mix Media” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810809080.

Sherif Sejdiu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70027052, Prishtinë.

Hafiz Breznica shpall të pavleshme deftesën e vitit 1, 2, 3, 4 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Rukije Osmani shpall të pavleshme deftesën e klasës 10, 11, 12, 13 dhe diplomën, SHM “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Elira Prushi shpall të pavleshme deftesen e klasës 10, 11, 12  dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Besa  Sopa shpall të pavleshme deftesën e vitit 1, 2, 3, 4 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Argjent Murseli shpall të pavleshme deftesën e klasës 10, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Andi Hajdari shpall të pavleshme deftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Gjon Serreçi”, Ferizaj.

Rinor Berisha shpall të pavleshme certifikatën e biznesit, TVSH nr. 330355540, SHPK “Rinori”, Dubrevë.

Kaltrinë Berisha shpall të pavleshme certifikatën e pikëve, TMSH SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Zeqa Bakolli shpall të pavleshme certifikatën e biznisit nr. 71137295, SHPK “PRI inspekt”.

Fatlume Ramadani shpall të pavleshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Lindon Hasani shpall të pavleshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Vilson Reka shpall të pavleshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Limon Reka”, Prelez.

Jeton Selimi shpall të pavleshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Besim Rexhepi”, Komogllavë.

Besim Salihu shpall të pavleshme deftesën e klasës 1-8, shkolla “Gjon Serreçi”, Ferizaj.

Bedrije Rexhepi shpall të pavleshme diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Ilir Hajdari shpall të pavleshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Skënderbeu”, Jezerc.

Florian Islami shpall të pavleshme certifikatën, QAP, Ferizaj.

Leotrim Islami shpall të pavleshme certifikatën e QAP, Ferizaj.

Qëndrim Dema shpall të pavlefshme dëftesat e SHFMU "Idriz Seferi", Bob - Kaçanik. 

Sahide Dërnjani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasave 1, 2, 3 dhe 4 të gjimnazit "Skënderbeu", në Kaçanik.