Infektuar: 97996
Shëruar: 82064
Vdekur: 1988
Shpallje, 06.04.2021

Shpallje, 06.04.2021

Shpallje April 06, 2021 - 12:14

Teuta Bahtiri shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Shqiprim Shurdhiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Ismet Uka shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Ramadan S. Arifi shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600543202, Prizren.

Enis Kervan shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810575300, Prizren.

Aida Nezaj Ndrecaj shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“The Group” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70620774, me nr. fiskal 600402599, Prishtinë.