Infektuar: 98835
Shëruar: 83591
Vdekur: 2008
Shpallje, 02.04.2021

Shpallje, 02.04.2021

Shpallje April 02, 2021 - 11:30

Arbnor Shurdhiqi shpall të pavlefshme certifikatën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Bislim Qeriqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Lirim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Debati Lecaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. unik 810723652, Lipjan.

NTP “El – Waliycom” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70795744, Prizren.

Zihredin Osmani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Rahmel Elezi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Aliu Ejupi shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “AAB”, Mirëqenie dhe Përkujdesje për Fëmijë, Prishtinë.

Rrahman Gërbeshi shpall të pavlefshme certifikatën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Bekim Haziri shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810674516, Viti.