Infektuar: 98835
Shëruar: 83591
Vdekur: 2008
Shpallje, 01.04.2021

Shpallje, 01.04.2021

Shpallje April 01, 2021 - 12:40

Xhylnaze Hoxhaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat, SHMT “Skender Luararasi”, Suharekë.

Ylber Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Vlora Guri shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Drita”, Gelanc - Suharekë.

Fjolla Voci shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.Hamide Rexha shpall të pavlefshme dëftesat e SHFMU "Dituria", Ivajë - Kaçanik.

Naim Kuqi shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330327925, NTSH “Enis.com”, Suharekë.

Gresa Veliu shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Ramadan Selmani shpall të pavlefshme diplomën e SHML “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

Dardane Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Nazane Fetahu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Asim Vokshi”, Prishtinë.

Arianë Imeri shpall të pavlefshme diplomën e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Emine Grajçevci shpall të pavlefshme diplomën e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.