Infektuar: 97996
Shëruar: 82064
Vdekur: 1988
Shpallje, 29.03.2021

Shpallje, 29.03.2021

Shpallje March 29, 2021 - 14:06

Valdet Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Nebih Kukaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Migjeni”, Baicë.

Ermond Pirraku shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Shehrije Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Tërstenik.

Fatlum Elshani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Gylten Sallova shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Hatixhe Bardhoshi shpall të pavlefshme diplomën e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Xhevdet Hasani shpall të pavlefshme indeksin e Fakultetit Ekonomik, kolegji “AAB”, Prishtinë.

Enver Berisha shpall të pavlefshme dëftesat (3) të SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Shkodran Tahiri shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Mitrush Kuteli”, Matiqan – Prishtinë.

Shkodran Tahiri shpall të pavlefshme dëftesat e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Elfete Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Mensur Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”, Kaçanik.

“Nari – i” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810120486, Prizren.

Qazim S. Kelmendi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70102767, Prizren.

Elizabeta Demaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, IV, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

 

Nezir Tahiri shpall të pavlefshme diplomën e SHMP "Jonuz Zejnullahu",Viti.