Infektuar: 101517
Shëruar: 87012
Vdekur: 2072
“Twins Company” - njoftim, 09.03.2021

“Twins Company” - njoftim, 09.03.2021

Shpallje March 09, 2021 - 10:17

Njoftim për zvogëlim të kapitalit fillestar

Duke u bazuar në Ligjin nr. 06/ L -106 për Shoqëritë Tregtare, Neni 147, paragrafi 3, kompania “Twins Company” SHPK, me numër unik identifikues 811426354, me vendim të pronarit, zvogëlon kapitalin fillestar prej 650.000 eurove në 2.000.00 euro, përkatësisht vlera nominale e aksioneve është 2.000.00 euro.