Infektuar: 101517
Shëruar: 87012
Vdekur: 2072
Shpallje, 04.03.2021

Shpallje, 04.03.2021

Shpallje March 04, 2021 - 10:03

 

Ali Shabani shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – IX, SHFMU “Avdyl Frashëri”, Prizren.

Amir Ukaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – V, SHFMU “Dy Dëshmorët”, Pirane.

Shpresa Berisha shpall të pavlefshme dëftesat, SHFMU “Fadil Hisari”, Prizren.

“Plast – Ing” DHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70791714, Prizren.

Alush Shehu shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Kujtim Mjaku shpall të pavlefshme dëftesat e klasës 10, 11, 12, 13, si dhe diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Elizabeta Uka shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Mehmet Gradica”, Gradicë

Afrim Sylaj shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Vesa Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Valon Leku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit DPT “Valon” nr. 601022932, Drenas.

Edon Ademi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Fazile Hajrizi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Bajram Kiqina shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Faik Xhylani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Vlora Qerkinaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Kuvendi i Drenicës”, Abri e Poshtme.

Visar Binaku shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Faton Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Florije Cakiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Faton Fejzullahi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, Drenas.

Fitnete Paqarada shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, të SHM “Sami Frashëri”, Prishtinë.

Fitnete Paqarada shpall të pavlefshme dëftesat e vitit III,IV, të SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.


Mevlude Breznica shpall të pavlefshme diplomën e SHMLP "Ismail Dumoshi"-Obiliq

Hajzer Istogu shpall të pavlefshme diplomën e SHMLP "Ismail Dumoshi”, Obiliq.