Infektuar: 101517
Shëruar: 87012
Vdekur: 2072
Shpallje, 03.03.2021

Shpallje, 03.03.2021

Shpallje March 03, 2021 - 10:51

Azemine Nishevci shpall të pavlefshme diplomën e SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Flamur Krapi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

Amir Osmani shpall të pavlefshme diplomën e SHMM "Luciano Motroni",Prizren.

Besnik Rrahmani shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII, XIII dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Florent Frrokaj shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, në Gjakovë.

Fuat Haxhibeqiri shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, në Gjakovë.

Liridon Haxhaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

Lindita Zhuniqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I-IX, SHFMU “Avdyl Frashëri”, Prizren.

“Wineplant” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811392068, Prizren.

Bekim Ukaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I-VIII, SHFMU “Dy Dëshmorët”, Pirane.

Kujtese Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës VI – IX, SHFMU “Dy Dëshmorët”, Pirane.

DPH “Turkish Cafe” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70956470, Prizren.

“Hadi” SHPK shpall të pavlefshme policën e sigurisë “Golf Volkswagen”, me nr. të sasisë WVWZZZ1KZ5B103881, me targa 01-196 - ME Prizren.