Infektuar: 73048
Shëruar: 61986
Vdekur: 1649
Shpallje, 23.02.2021

Shpallje, 23.02.2021

Shpallje February 23, 2021 - 10:21

 

Anita Nebi Shala shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Fama”, bachelor i Arteve në Menaxhment, Prishtinë.

Atmone Bilall Berisha shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Fama”, bachelor i Arteve në Menaxhment, Prishtinë.

Rahman Gerbeshi shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III të shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Mirevete Shala shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV të shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Hajdin Daci shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të NT “Jusufi”, me numër biznesi 80161301.

Selvete Cena Ramadani shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “28 Nëntori”, prej klasës I –VIII, Verban – Viti.

Edita Selaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, IV dhe diplomën e SHM “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

 

Genti Iliazi shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, certifikatën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“T- Seadi” DPT shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600285440, Prizren.

Valmir Selimaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Dëshmorët e Grejkocit”, Grejkoc.

Halil Hamzaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skënder Luarasi”, Suharekë.

Gjelbrim Bungu shpall të pavlefshme dëftesën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Blendion Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Sami Frashëri”, Prishtinë.

Besim Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Urim Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat I, II, III, IV dhe diplomën e gjimnazit “Hamdi Berisha”, Malishevë.

Imer Prebreza shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Minatori”, Bardh i Madh – Fushë Kosovë.

Behri Godeni shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I-VIII të SHFMU “Idriz Ajeti”, Pjetershticë - Lipjan.

Selim Selimi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, BINPT butiku “Vlera”.

Marjan Shpendi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Ahmet Rrustemi”, Bec - KK Gjakovë.

Mikel Shpendi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Ahmet Rrustemi”, Bec - KK Gjakovë.

Besarta Mullahasani shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Hysni Zajmi”, në Gjakovë.

Drenusha Buzoku shpall të pavlefshme certifikatën e testit të maturës, shkolla e mesme “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Zeqir Ilazi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës 10, 11, 12, si dhe diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.