Infektuar: 67906
Shëruar: 59174
Vdekur: 1587
Shpallje, 22.02.2021

Shpallje, 22.02.2021

Shpallje February 22, 2021 - 10:56

Reis Morina shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Ahmet Gashi”, Prishtinë.

Gentan Sojeva shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80109695, DPZ “Sojeva”, Ferizaj.

Egzon Goga shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Endrit Goga shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHM “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Vjollca Tahiri shpall të pavlefshme dëftesën e vitit IV, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Agim Sopi shpall të pavlefshme certifikatën e QAP, Ferizaj.

Egzona Bajrami shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Alban Veseli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI – IX dhe diplomën e SHFMU “Ganimete Tërbeshi”, Ferizaj.

Shemsedin Çerkini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I - VIII, SHF “Naim Frashëri”.

Adrian Ibishi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës V – IX, SHF “Tefik Çanga”, Ferizaj.

Isak Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Abetarja”, Softaj – Ferizaj.

Bekim Lika shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III dhe diplomën e SHM “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Shpejtim Avdiu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI – IX, SHFMU “Osman Mani”, Firaj.

Ismaj Zokolli shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Autotaksi “Agim Halili” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80613318, Ferizaj.

Ilir Sodolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Lirim Elmazi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Sanie Xhema shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811090571, Ferizaj.

Albin Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Mustef Maksuti shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Arlind Ibrahimi shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Universi”, Prishtinë.

Ilir Cani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-5, shkolla fillore “5 Dëshmorët”, Pleshin.

Jehona Begesholli shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Betim Osmani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Naim Frashëri”, Zazkok.

Leutrim Shahini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, 13 dhe diplomën, SHME “Faik Konica, Ferizaj.

Tafil Hasani shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Xhyljeta Avdija shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Xhyljeta Avdija shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 9, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Rexhep Gabrica shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Autotaksi Enver Avdyli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80498250, Ferizaj.

Ibrahim Zenuni shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-5 dhe 6-9, shkolla fillore “Muharrem Shemsedini”, Bibaj.

Enver Avdyli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70187805, Ferizaj.

Burhan Ahmeti shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Autotaksi Bajram Kamenica shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70168729.

Dorentina Bekteshi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71268667, Ferizaj.

Besarta Sallahi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Vigan Aziri shpall të pavlefshme diplomën, Shkolla e Mesme e Kompetencave, Ferizaj.

Arben Kastrati shpall të pavlefshme certifikatën e QAP, Ferizaj.

Urtina Emini shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit II, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Naim Muhaxheri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Konstadin Kristoforidhi”, Neredime.

Gzim Kastrati shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Bajram Curri”, Nekoc.

Afrim Podrimqaku shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Luljeta Kadriu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hamëz Jashari”, në Skenderaj.

Armend Ibriqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, në Drenas.

Rilind Ibriqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Shpëtim Nishori shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Xheladin Gashi - Plaku”, në Komoran.

Besart Berisha shpall të pavlefshme certifikatën IAPP “Dituria” për murator.

Vahid Thaqi shpall të pavlefshme certifikatën IAPP “Dituria” për murator, Prizren.

Albin Elshani shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

DPZ “Lumi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 806038540, Prizren.

Eroll Dogani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810594045, Prizren.

Driton Muçaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Arta Shatri shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Lorenc Antoni”, Prizren.

Egzon Beshi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Bekim Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë

Samir Kelani shpall të pavlefshme diplomën e SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Besfort Shoshi shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Kadri Kusari”, në Gjakovë.

Qlerim Shala shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Mehmet Akif”, në Gjakovë.

Gentijana Arifi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, në Gjakovë.

Nik Spaqaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasës II, IV dhe diplomën e SHMT “Nexhmedin Nixha”, në Gjakovë.

Nik Spaqaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I, II të SHMT “Nexhmedin Nixha”, në Gjakovë.

Zylfer Syla shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Debelldeh - Viti.

NTP “Olsa Marfi: shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810904575, Prishtinë.