Infektuar: 73048
Shëruar: 61986
Vdekur: 1649
Shpallje, 19.02.2021

Shpallje, 19.02.2021

Shpallje February 19, 2021 - 13:03

 

Egzon Helshani shpall të pavlefshme diplomën e Saldimit, QAP, Prizren.

Genita Buzhala shpall tw pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810049082, Suharekë.

Rahime Bytyqi-Kuqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Jeton Ibrahimi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IX, SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Jeton Ibrahimi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII, si dhe diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Gëzim Syla shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Heimerer”, Prishtinë.

Kompania e pastrimit “Alea” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71299384, Prishtinë.

Valdete Idrizi shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit Ekonomik, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Driton Elshani shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.

Arsim Mjekiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Hasan Tahsini”, në Obiliq.

Ukë Hajdaraj shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, në Drenas.

Arianit Istogu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, në Terstenik.

Driton Mucaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Arta Shatri shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Lorenc Antoni”, Prizren.

Fitore Tasholli shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Drenusha Bucinca shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III dhe diplomën e shkollës së mesme “Naim Frashëri”, Shtime.

Blerina Behluli shpall të pavlefshme dëftesat prej klasës 6 - 9 të shkollës fillore “Dëshmorët e Lubishtës”, Lubishtë.

Edon Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e aftësimit profesional për saldim, QAP, Prizren.

Edip Shishko shpall të pavlefshme dëftesat, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Demokrat Paqarizi shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Biznesi”, drejtimi Menaxhimi i Emergjencave dhe Mbrojta në Punë.