Infektuar: 73048
Shëruar: 61986
Vdekur: 1649
Shpallje, 16.02.2021

Shpallje, 16.02.2021

Shpallje February 16, 2021 - 09:23

Blerton Kadriu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hamëz Jashari”, në Skenderaj.

Elez Hisenaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, në Drenas.

| Fahrije Kryeziu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

Berat Tershnjaku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

Feriz Januzi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës, Viti.

Mirsad Shabanaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810209496, Prizren.

Blerdi Qovanaj shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe certifikatat, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Festrim Toverlani shpall të pavlefshme certifikatën dhe diplomën e SHM “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Isai Osmanovaj shpall të pavlefshme certifikatën e furrtarit me nr. 90/2016.

Edip Shishko shpall të pavlefshme dëftesat e SHMM "Luciano Motroni", Prizren.

Sahit Dibrani shpall të pavlefshme diplomën e SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Rrahim Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70608669 SHPK ''Rrahim'', Samadrazh - Suharekë