Infektuar: 67906
Shëruar: 59174
Vdekur: 1587
Shpallje, 12.02.2021

Shpallje, 12.02.2021

Shpallje February 12, 2021 - 12:14

Nejazi Sallahu shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Skënderbeu”, Kaçanik.

Ahmet Sallahu shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Skënderbeu”, Kaçanik.

Sahadin Tusha shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasave X, XI dhe XII të SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”.

Agim Sopi shpall të pavlefshme certifikatën e QAP, Ferizaj.

Arben Smajlaj shpall të pavlefshme certifikatën e furrtarit, QAP “Dituria”, Prizren.

Mineta Jonuzi shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“Saja” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810072869, Fushë Kosovë.

Afrim Shabija shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Bafti Haxhiu”, prej klasës I-VIII, Viti.

Besjana Alidema shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Halil Alidema”, prej klasës I-VIII, Pozhoran.

Besjana Alidema shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasës X, XI, XII, SHM “Kuvendi Lezhës”, Viti.

Mehdi Munishi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Tërstenik.

Bujar Drenica shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Ibrahim Banushi”, në Shalë.

Xhevat Spahiu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Migjeni”, në Baicë.

Sheremet Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Bajram Curri”, në Nekoc.

Muhamet Xhemajli shpall të pavlefshme dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Adnan Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Xheladin Gashi - Plaku”, në Komoran.

Velime Zogaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Ibrahim Banushi”, në Shalë.