Infektuar: 67906
Shëruar: 59174
Vdekur: 1587
Shpallje, 11.02.2021

Shpallje, 11.02.2021

Shpallje February 11, 2021 - 11:30

Edonis Sejdiu shpall të pavlefshme certifikatën e përfundimit të SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Blerton Troshupa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I-V dhe VI-IX të SHFMU “Kadri Beba”, Ribar i Madh – Lipjan.

Edison Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Tanush Kola shpall të pavlefshme dëftesën e plotë të SHF “Engjëll Jak Gjoni”, në Novosellë, KK Gjakovë.

Fatjon Goronci shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X të SHMPL “Kadri Kusari”, në Gjakovë.

Astrit Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I, II, III, IV dhe diplomën e SHMM “Hysni Zajmi”, në Gjakovë.

Naim Qorri shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.

Xhevat Smakiqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Kuvendi i Drenicës”, Abri e Poshtme.

Arsim Bajraktari shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Elena Gjika”, Makërmal.

Fatlir Bytyçi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Mehdi e Sylejman Bytyçi”, Arllat.

Hajdin Dvorani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Hajdin Dvorani shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Tërstenik.

Çlirim Mulaku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjergj Kastrioti - Skënderbeu”, Drenas.

Beqir Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Përparim Vitia shpall të pavlefshme diplomën e SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Gyltene Bekteshi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.