Shpallje, 25.01.2021

Shpallje, 25.01.2021

Shpallje January 25, 2021 - 10:51
Shpallje

 

Fatmir Maliqi BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70834782,Viti.

 Izet Ramusholli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 600860284NTP "Linda"Ferizaj.

Agim Sylejmani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesitme nr. 600859534 NTP "Vjollca", Ferizaj.

Edison Jupa shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Besarta Elezaj shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “UBT”, Prishtinë.

Xhevdet Bardhoshi shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Miftar Guri shpall të mbyllur biznesin “Lindi” SHPK, Kaçanik, me numër unik identifikues 810145210.

Bleina Shala shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV dhe diplomën “Hoxhë Kadri Prishtina”.

Fitore Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II të shkollës së mesme teknike dhe III, IV të shkollës së mesme “Eqrem Çabej” dhe diplomën e shkollës “Eqrem Çabej”.

Jelldeze Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Zani Cikaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ruzhdi Regjbeqaj shpall të pavlefshme certifikatën e bukëpjekësit, QRAP, Prishtinë.

Shkelzen Lushaku shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Shkelzen Lushaku shpall të pavlefshme dëftesën e vitit IV dhe diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Muhamed Ylber Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII të SHMLP “Hasin Tasini” - (“Ismail Dumoshi”), Obiliq.

Bajram Curri shpall të pavlefshme librezën e SHF “Pandeli Sotiri”, Obiliq.

Selman Bytyçi shpall të pavlefshme librezën e SHF “Bajram Curri”, Sllatinë e Madhe.

Burim Topilla shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hivzi Sylejmani”, Fushë Kosovë.

Fatime Llugiqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI-IX, SHF “Fehmi Agani”, Lipjan.

Kushtrim Ismajli shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Mehmet Gradica”, Gradicë.

Alban Dvorani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IX, SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Leonora Makolli shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Arjana Uka shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Mehmet Gradica”, Gradicë.

Murat Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Ismajl Dumoshi”, Obiliq.

Nderim Osmani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasës X, XI, XII të SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Kabash – Viti.

Elvis Ratkoceri shpall të pavlefshme diplomën e SHP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Ridon Nuredini shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Rexhep Dema shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Mustafa Bakija - Yll Morina” nga klasa I – VIII, në Gjakovë.

Shqipërim Fazlija shpall të pavlefshme dëftesën e plotë të SHFMU “Dy Dëshmorët”, Sheremet, KK Gjakovë.

Lendita Markaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Anton Çetta”, Dol, KK Gjakovë, nga klasa I-V, VI-IX.

Besim Lokaj shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Nexhmedin Nixha”, Axhustator, në Gjakovë.

Liridon Shllaku shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hajdar Dushi”, në Gjakovë.

Adelina Hyseni shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Kuvendi i Lezhës”, Viti.