Infektuar: 67906
Shëruar: 59174
Vdekur: 1587
NLB Banka - Ftesë për ofertim, 16.01.2021

NLB Banka - Ftesë për ofertim, 16.01.2021

Shpallje January 16, 2021 - 06:51

Për servisimin, mirëmbajtjen e rregullt, mbushjen dhe furnizimin me aparate kundër zjarrit dhe kontrollin, shqyrtimin e presionit dhe rrjedhës së ujit në rrjetin e hidrantëve të zjarrit.

Image