Infektuar: 58088
Shëruar: 50953
Vdekur: 1456
Shpallje, 13.01.2021

Shpallje, 13.01.2021

Shpallje January 13, 2021 - 16:42

Gani Makolli shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Nazim Gafurri”, Prishtinë.

Sami Maliqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e shkollës së mesme teknike “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

“P. P Lena” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 601481360, Graçanicë. 

Verona Neziraj shpall të pavlefshme diplomën Bachelor të UP-së, drejtimi Parashkollor. 

Irfan Pervizaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren. 

Fisnik Xharra shpall të pavlefshme dëftesën e vitit X, gjimnazi “Loyola”, Prizren.

“Alvesta” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese, TVSH-ja nr. 330418906, Prizren.

Sadik Syla shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “T.l ana-nika” me nr. 80498209. 

Labinot Mizini shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70776197, DPT “Labi”, Ferizaj.

Muj Ameti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Jeta e Re”, Greme.

Ganimete  Bega shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, 13 dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Emrush Ismajli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Besim Rexhepi”, Komogllavë.

Fikri Hashani shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konicës”, Ferizaj.

Faruk Hashani shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Mujë Ameti shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj. 

Faton Halili shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore Gjon Serreçi”, Ferizaj.  

Shpetim Kosumi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Jeta e Re”, Greme. 

Adelina Bajrami shpall të pavlefshme dëftesën e  klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj. 

Elona  Ademaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMGJ “Naim Frashëri”, Shtime.

Benije Rexha shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Albian Orana shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Orana Grup” SHPK me nr. 811051028. 

Albulena  Elshani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811310359. 

Zyrafete Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Fatlum Terezija shpall të pavlefshme dëftesën e klasës  6-9, shkolla fillore “Ahmet Hoxha”, Ferizaj.

Nadije Sadiku shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Imri Beqiri shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70681757, DPH “3 Yjet”, Ferizaj.

Yllka Selimi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 601076278, sallon ondulimi  “Albina”, Pozhoran.

Avdi (Sejdi) Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit Ekonomik, drejtimi Zhvillim ekonomik – UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Kushtrim Sahiti shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Sami Frashëri”, Prishtinë.

Argjenta Maliqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Shkelzen Bajraktari shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM "Gjon Buzuku" Prizren.