Infektuar: 58088
Shëruar: 50953
Vdekur: 1456
Shpallje, 12.01.2021

Shpallje, 12.01.2021

Shpallje January 12, 2021 - 16:23

Ismet M. Rexhepi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 70051792, në Prishtinë.

Zade Rashiti shpall të pavlefshme librezën e anëtarësisë dhe të verbërisë, në Prishtinë.

Zeqir Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Rexhep Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810910134, “Veternik”, Prishtinë.

“Rent A Car Bessi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811346784, rr. “Vëllezërit Fazliu”, nr. 339, Prishtinë.

Sami Potera shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811327479, Bardhosh, P.n., Prishtinë.

Imer Totaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Kadri Elshani, me numër biznesi 811039347, shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese të TVSH-së, Prizren.

Fitore Elshani shpall të pavlefshme katër dëftesa dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Bashkim Hajredini shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – VIII të shkollës fillore “28 Nëntori”, Bredosan.

Rexhep Qerimaj shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

Sami Grajcevci shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III të shkollës së mesme “Hasan Tahsini”, Obiliq.

Gazmend Gubetini shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “Gjilani”, në Gjilan.

Arben Jakupi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Arben Jakupi shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Edit Durham”, Mushtisht.

Besart Kokollari shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Leonard Mazreku shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Arben Bytyqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 70102126, NPT “Beni”, Suharekë.