Infektuar: 58088
Shëruar: 50953
Vdekur: 1456
Shpallje, 11.01.2021

Shpallje, 11.01.2021

Shpallje January 11, 2021 - 13:14

Nrek Dulaj shpall të pavlefshme vulën - faksimilen e mjekut, e lëshuar nga OMK-ja, kodi me numër 921, Prizren.

NPT “Zani” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 70523132, Prizren.

“Profl – Metal” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 80688121, Prizren.

Xhelal Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Alban Bajraktari shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 601591755, Prizren.

Mariglen Boci shpall të pavlefshme tri dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ramadan Shala shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Hysen Sopa shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Teuta Shala shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “7 Marsi”, Suharekë.

Teuta Shala shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Teuta Shala shpall të pavlefshëm indeksin, UP - Fakulteti Juridik, Prishtinë.

Xhylije Bugari shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luaresi”, Suharekë.

Alban Xhemaili shpall të pavlefshme dëftesat, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Ardijan Oruqi shpall të pavlefshëm dëftesat e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMGJ “Shaqir Hoxha”, Shalë - Lipjan.

Perparim Brestovci shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I-VIII të SHFMU “Skënderbeu”, Kraisht – Lipjan.

Edona Imeri shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Kuvendi i Lezhës", Sllatinë – Viti, nr. 825.

Arben Mustafa shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e vitit I, II, III, IV të shkollës se mesme “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Endrit Hoxha shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hivzi Sylejmani”.

Etrit Sinani shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme dhe dëftesat e vitit I, II, III.

Adelina Zenunaj shpall teë pavlefshme diplomeën Bachelor teë kolegjit “AAB” neë gjuheë angleze.

Faton Retkoceri shpall teë pavlefshme diplomeën e shkolleës seë mesme “Shtjefeën Gjecëovi”, drejtimi Automekanik, Prishtineë.

NTSH “Guri Al” shpall të pavlefshme certifikateën e biznesit me nr. 810948143, Prishtinë