Infektuar: 58088
Shëruar: 50953
Vdekur: 1456
Shpallje, 08.01.2021

Shpallje, 08.01.2021

Shpallje January 08, 2021 - 09:27
Shpallje

 

Egzon Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën e SHMM "Luciano Motroni", Prizren.

Ibadete Faniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I deri VIII, SHF “Gjergj Kastrioti”, Llozid – Malishevë.

Ibrahim Bugiçi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Kasim Daka shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810388745, Rahovec.

Lirim Hajredini shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën e SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Vullkan Zariqi shpall të pavlefshme kartelën identifikuese të kolegjit “AAB” me numër RE-2581/17, Prishtinë.

Mufail Zogjani shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Mirela Dula shpall të pavlefshme dëftesën e SHMU "Yll Morina" nga klasa VI – IX, Gjakovë.