Infektuar: 58088
Shëruar: 50953
Vdekur: 1456
Shpallje, 06.01.2021

Shpallje, 06.01.2021

Shpallje January 06, 2021 - 13:43

Arsim Bunjaku shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810143115.

Bajram Cocaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Valdet Alushaj shpall të pavlefshme katër dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Alban Xhemali shpall të pavlefshme diplomën, Infermieri e Përgjithshme, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Zuhid Rama shpall të pavlefshme katër dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

NSH “Produksioni Krusha” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810515140, Prishtinë.

Qerim Ejupi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “28 Nëntori”, Prishtinë.

“Gan Desing” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 810043894, Hajvali.

Ekrem Avdullahgi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I dhe II, SHM “Sami Fashëri”, Prishtinë.

“Fortesa O.P” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810613407, Prizren.

Erhan Beksac shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 810977605, Prizren.

Valon Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.


Elham Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.