Infektuar: 40117
Shëruar: 25586
Vdekur: 1026
Shpallje, 20.11.2020

Shpallje, 20.11.2020

Shpallje November 20, 2020 - 10:46
Shpallje

 

Skënder Kastrati shhpall të pavlefshme diplomën e SHM ”Hasan Tahsini”, Obiliq.

Leotrim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

DPT mishtore “Euro Meti” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70740907, Podujevë.

DPT “Batini” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70387911, Podujevë.

Emilia Ramaj shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Alberta Elshani shpall të pavlefshme dëftesat e SHMM “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Ramadan Hoxha shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Burim Fejza shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Orhan Gllareva shpall të pavlefshme dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Ardian Bylygbashi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Vjollca Bajrami shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Qendresa Aruçaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMLM “Dr. Xheladin Deda”, Mitrovicë.

Avni Salihi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I, II, III, IV të SHME “Kadri Kusari”, në Gjakovë.

Avni Salihi shpall të pavlefshme dëftesën e plotë të SHFMU “Ganimete Terbeshi”, nga klasës I – VIII, në Ponoshec - KK Gjakovë.

Aulona Sylmetaj shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Kadri Kusari”, në Gjakovë.

Lum Haxhi Qerimi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Kuvendi i Lezhës”, Lubisht – Viti.

Andrijan Jelliqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës Vl - lX, SHF "Ibrahim Fehmiu", Prizren.

Esma Djaferi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHME "Ymer Prizreni", Prizren.

Mirvete Hasani shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Hivzi Sulejmani”, Fushë Kosovë.