Infektuar: 40117
Shëruar: 25586
Vdekur: 1026
Shpallje, 19.11.2020

Shpallje, 19.11.2020

Shpallje November 19, 2020 - 12:11
Shpallje

Florentina Rexhepi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Sefer Velija shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT "11 Marsi", Prizren.

Fahrije Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

“Nextco” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811270470, Fushë Kosovë.

 

Sheremet Ibrahimi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI të SHMLM “Dr. Xheladin Deda”.


Anila Jusufi shpall të pavlefshme librezën e shkollës fillore “Andon Zako Çajupi”.


Rrezarta Gerxhaliu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMLM “Dr. Xheladin Deda”.

Avni Ejupi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Fehmi Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, SHM “Gani Çavdërbasha”, Prizren.