Infektuar: 35549
Shëruar: 21746
Vdekur: 939
Shpallje, 18.11.2020

Shpallje, 18.11.2020

Shpallje November 18, 2020 - 13:35
Shpallje

Gent Avdili shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMM “Dr Ali Sokoli”, Prishtinë.

Rrustem Gjurvci shpall të pavlefshme diplomën e SHM ‘Milladin Popoviç”, Prishtinë.

Bajram Musliu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Bardhyl Gashi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Avni Gashi BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810110594, Istog.

 

Ibrahim Mema shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të NN “Mema” me numër 70395878.

Agron Leka shpall të pavlefshme diplomën e SHMTP “Nexhmedin Nixha”, në Gjakovë.

Granit Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHME "Kadri Kusari", në Gjakovë.

Hysni Bllaca shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF ''Drita'', Gelanc.

Hysni Bllaca shpall të pavlefshme diplomën, SHMT ''Skender Luarasi'', Suharekë.

Zamfina Hyseni shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Ardian Meta shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit "Me Shkurti 2" SHPK me numër biznesi 810710659, Lipjan.

Ilirjana Rustemi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI të shkollës së mesme “Gjon Nikollë Kazazi”, Gjakovë.

Llukman Imeri shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Feriz Pllana shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII, XIII të shkollës së mesme “Hasan Tahsini”, Obiliq.

Delija Berisha shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 602385579, Prizren.

Belkis Kito shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ "Gjon Buzuku", Prizren.

Elmedina Xhemajli shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – IX, SHF "Lekë Dukagjini", Prizren.

Arzije Zejnullahu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Arian Ahmetaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71343014, Ferizaj.

Kushtrim Maloku shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMGJ “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Lirim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Dr. Shaban Hashani”, Ferizaj.

Bekim Islami shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810641789, DPZ “Foleja”, Ferizaj.

Diamant Murseli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi Arbërit”, Ferizaj.

Fatbardha Mici shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, 13 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Hanife Deliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Dorentina Dedushi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Granit Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 12, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Granit Salihu shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit 2, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Leogezim Ismajli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 8101 89961, SHPK “Autosalloni Leo”, Ferizaj.

Nexhat Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 81285413, SHPK “Hit Shoes Outlet”.

Arsim Bajrami &Asllan Bajrami shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70951908, SHPK “Bindi”.

Agon Quza shpall të pavlefshme dëftesën e vitit 1, 2, 3, 4 dhe diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Enver Neziri shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Shkurte Rexha shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Ibrahim Idrizi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71091317, NTP “Geneva”.

Malsore Emini shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit 2, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Mimoza Hamdiu shpall të pavlefshme diplomën dhe certifikatën e pikëve, TMSH SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Fatmir Elmazi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810641721, NTSH “Arbesa turist”, Ferizaj.

Slavica Pilipoviq shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Pt Fica” me nr. 80631936, Shtërpcë.

Arta Asllani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Shega – As” me numër 70047793.

Qendrim Bajrami shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “4 Prilli”, Zllatar.