Infektuar: 35549
Shëruar: 21746
Vdekur: 939
Shpallje,17.11.2020

Shpallje,17.11.2020

Shpallje November 17, 2020 - 11:21
Shpallje

Mujë Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Isa Boletini”, Besi.

Hatib Rrustemi shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Sabahate Shabani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I-VIII të SHFMU “Shtjefën Gjeçovi”, Janjevë – Lipjan.

Alban Zejnullahu shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Gani Bunjaku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Visar Kaçiu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

Alma Shabani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 811386516, Prizren.

“MSM” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën deklaruese të TVSH-së me numër 330398257, Prizren.

Nijazi Potokci shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 810988256, Prizren.

Aziz Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – VIII, SHF “Bajram Curri”, Krushë e Madhe.

Egzon Buduri shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – IX, SHF “Lekë Dukagjini”, Prizren.

Erion Badalli shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.