Infektuar: 40117
Shëruar: 25586
Vdekur: 1026
Shpallje, 16.11.2020

Shpallje, 16.11.2020

Shpallje November 16, 2020 - 10:40
Shpallje

 

Betim Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Shkëndija”, Suharekë.

Jetmir Gallopeni shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “28 Nëntori”, Doberdelan.

Argjend Elshani shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Shkëndija”, Suharekë.

Bekim Hoxha shpall të pavlefshme dëftesën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Selvete Guraziu shpall të pavlefshme dëftesën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Azem Kolgeci shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

 

Amir Safedini shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70469698, Gjilan.

Labinot Kosumi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Riolta Rexhepi shpall të pavlefshme certifikatën e pikëve të testit dhe diplomën e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

“Urban Home” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810152116 dhe certifikatën e TVSH-së me nr. 330399544, Prishtinë.

Gentirt Ibrahimi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Daut Bugujevci”, Bresje – Fushë Kosovë.

Shpëtim Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I – IV, SHF “Bajram Curri”, Nagavc.

Fitnet Babuna shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Zyber Ademaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

Milihate Fazliu shpall të pavlefshme dëftesat nga klasa 1 deri në 8, SHF “Naim Frashëri”, Podujevë.

Vedat Hoti shpall të pavlefshme diplomën e SHME “Isa Buletini”, Podujevë.

Elesa Bajoku shpall të pavlefshme dëftesat e SHF “Shaban Shala”, Podujevë.

Xhemile Maloku shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Aleksandër Xhuvani”, Podujevë.

Samet Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e SHME “Isa Buletini”, Podujevë.

Besim Shabani shpall të pavlefshme diplomën e SHML “F. S. Noli”, Podujevë.

Nehat Sadriu shpall të pavlefshme dëftesën e SHML “F. S. Noli”, Podujevë.

Lumnije Haxha shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Zenel Hajdini”, Podujevë.

Diana Babatinca shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe tri dëftesat e SHML “Isa Boletini”, Podujevë.

Deli Ademi shpall të pavlefshme dëftesën dhe diplomën e SHML “Arkitekt Sinani”.

Besar Shabani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811368514, “Orienti Grup” SHPK, Fushë Kosovë.

Mirjeta Buja shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III, IV dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Alban Olluri shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.