Infektuar: 35549
Shëruar: 21746
Vdekur: 939
Shpallje, 13.11.2020

Shpallje, 13.11.2020

Shpallje November 13, 2020 - 13:04
Shpallje

 

Nermin Bajrami shpall të pavlefshme dëftesën e klasës l - lX SHF" Motrat Qiriazi " Prizren.

Raif Salihu shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

Edmond Ballabani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasës X, XI, XII të SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Lirim Asllani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHM “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

Lendita Xhekaj shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Albert Arifi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI dhe certifikatën e provimit të brendshëm, SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Florim Canolli shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Blerta Ferati shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Xhevdet Doda”, Prishtinë.

Eurolinda Arllati shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Donika Prenku shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Nehat Bardiqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.

Leonorë Binaku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Drilon Asllani shpall të pavlefshme certifikatën e Qendrës së Arsimit Profesional, me numër protokolli 230/2019.

Rina Cërvadiku shpall të pavlefshme dëftesat e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Erblin Rushiti shpall të pavlefshme dëftesat e klasës VI, VII, VIII, IX të SHF “Shotë Galica”, Runik – Skenderaj.

Qendrim Bajraj shpall të pavlefshme dëftesat e klasës VI, VII, VIII, IX të SHF "Migjeni", Klladërnicë – Skenderaj.