Infektuar: 35549
Shëruar: 21746
Vdekur: 939
Shpallje, 12.11.2020

Shpallje, 12.11.2020

Shpallje November 12, 2020 - 10:55
Shpallje

 

 

 

Gonul Sarov shpall të pavlefshme vërtetimin e saktësisë së dokumentacionit dhe dëftesat, SHMM "Luciano Motroni", Prizren.

Axhrije Ujupi shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Shemsije Mehmeti shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit “AAB”, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë, Prishtinë.

Elvira Imeri shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “17 Shkurti”, Obiliq.

“El Power” SHPK, Dega në Kosovë, Zona Industriale Prishtinë, shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 601246657.

Besnik Ballazhi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", në Kaçanik.

Rejhane Dogani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të "Art Fashion", me numër 810012310.

“Kosova Post” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810858300, Prishtinë.

Selime Zeneli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, gjimnazi filologjik “Eqrem Çabej”, Prishtinë.

Belina Ahmeti shpall të pavlefshme certifikatat e SHMT “28Nëntori”, Prishtinë.

Qamil Sherifi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 70877945, "Qami" SHPK, Ferizaj.

Besnik Bytytqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII, XIII të SHMP “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Fisnik Bytytqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII, XIII të SHMP “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Xhevdet Hyseni shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e vitit I, II, III, të shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Mirvete Vitia dhe emri tregtar “DPH Dyner Buke” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811262998, Fushë Kosovë.

Egzona Januzi shpall të pavlefshme diplomën e SHMLM "Dr. Xheladin Deda".

Dastin Xhemajli shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore "Eqrem Çabej".

Hajrulla Morina shpall të pavlefshme policën e sigurimit të veturës, kompania “Eurosig”, me nr. 7535151, Suharekë.

Ermal Ymeri shpall të pavlefshme policën e sigurimit të veturës, kompania “Eurosig”, me nr. 7560970.

Ellfete Loku shpall të pavlefshme policën e sigurimit të veturës, kompania “Eurosig”, me nr. 7592855, Kaçanik.

Murat Bilurdagi shpall të pavlefshme diplomën SHMGJ "Gjon Buzuku", Prizren.

"Suada" DPZ shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 70411724, Prizren.

Hersid Idrizi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I - V dhe VI – IX, SHF "25 Maji", Lubinjë e Poshtme.

Taulant Thaqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I –VI dhe VI – IX, SHF "Ibrahim Fehmiu", Arbanë.

Nedeljkovic Slavoljub shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ "Gjon Buzuku", Prizren.