Infektuar: 35549
Shëruar: 21746
Vdekur: 939
Shpallje, 11.11.2020

Shpallje, 11.11.2020

Shpallje November 11, 2020 - 14:06

Argjentë Qenaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit XII, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Romajë.

Rilind Gajraku shpall të pavlefshme tri dëftesat dhe diplomën, SHMLT "11 Marsi", Prizren.

“T&T” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600840640, Prizren.

Verore Hamza shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Armend Mehmeti shpall të pavlefshme dëftesat e klasës XI dhe XII të SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Liridon Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Xhevë Lladrovci”, klasa VI-IX, në Gllanasellë.

Valon Mulaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Bedri Istogu shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Elena Gjika”, Makërmal.

“Kosovahome” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330350778, Prishtinë.

Dolir Humolli shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, IV, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Teki Dobroshi shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, IV dhe diplomën e SHMT “19 Nëntori”, Prishtinë.

Altin Havolli shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Zgjim Baliu shpall të pavlefshme diplomën e SHMLEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

“Arena Company” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me numër unik 810194720, Prishtinë.