Infektuar: 38431
Shëruar: 23754
Vdekur: 989
Shpallje, 15.10.2020

Shpallje, 15.10.2020

Shpallje October 15, 2020 - 12:20
Shpallje

NSH “Incoming” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70404271, Prishtinë.

Redona Bajraktari shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM ''Jeta e Re'' Suharekë

Puhiza (Milaim) Shefkiu shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit “Excellent”, me numër protokolli 02/04-180183102, Prishtinë.

Fisnik Mexhuani shpall të pavlefshme dëftesat e SHMP “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

DP “Deri Co” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70109355, Prishtinë.

Njazi Kuretishi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hasan Tahsini”, Obiliq.

Bajram Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 70950839, Prizren.

NPSHT “Dreni” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 80658257, Prizren.

Lumedin Asllani shpall të pavlefshme shtojcën e diplomës - Diplloma Supplement, nr. 3114/1, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Turhan Kantarci shpall të pavlefshme shtojcën e diplomës - Diploma Supplement, nr. 23572/1, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

SHPK “Goldpak” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 71125351, Prizren.

STR “Kassi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 80384025, Prizren.

Albatrit Elshani shpall të pavlefshme dëftesat e vitit X, XI, XII dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Emir Gavazaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 810575160, Prizren.

DPT “Uran” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 80003021, Prizren.

Hamdi Morina shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 810126517, Prizren.

Ali Nallbani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 810171398, Prizren.

Valon Mici shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 80094655, Prizren.

NTP “Sinkipa” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 70631830, Prizren.

DPT “Shkëlqimi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 71291480, Prizren.

Sadullah Salihi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80214936 dhe me nr. fiskal 600313994, NPH “Bodensee”, Ferizaj.

Tahir Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80613938, DPT “Kozmetika Ronita”, Ferizaj.

Lirim Ajeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën, SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Ibadete Dugolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Idriz Ajeti”, Pjetërshticë.

Arton Perzefa shpall të pavlefshme certifikatën e pikëve, TMSH SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Kemajl Ivaja shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810643587, DPZ biznesi “Qeli”.

Isuf Lipovica shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80439487, DPT Ferizaj.

Majlind Bytyqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811411008, SHPK “Guneri”.

Selami Bajrami shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Shpresa Hetemi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Ismajl Qemali”, Prelez.

Latif Hysenaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 81136003.

Agon Selimi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71330028, NTP “Agon Selomi”.

Autotaxi Shaip Ukshini shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80706502.

Sahit Kurti shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.

Bardha Begisholli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810042177.

Valon Izeti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71271927, NPH motel- restorant “Lausanne”.

Halil Ilazi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70288412, biznesi avokat Halil Ilazi.

“ Artus studio” LLC shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me nr. 330434449, Prishtinë.

“Trend – M” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70872463, Prishtinë.

Ujup Brajsholli shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Shaha Biçkaj Murati shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Skënderbeu”, Hogosht – Kamenicë.

Biçkaj Murati shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Ismail Qemaili” Paralele e ndarë në Hogosht – Kamenicë.