Infektuar: 38431
Shëruar: 23754
Vdekur: 989
Shpallje, 14.10.2020

Shpallje, 14.10.2020

Shpallje October 14, 2020 - 11:26
Shpallje

 

Shaban Sedolli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 70976722, DPH “Plus In finit”, Suharekë.

Jeton Derguti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 811294404, SHPK “Engjulli Dekor”, Suharekë.

Xhavit Suka shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Sadri Duhla”, Duhël - Suharekë.

Endrit Hajzeri shpall të pavlefshme dëftesën dhe diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

NTP “Dea Com” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70721805, Obiliq.

Nadire Tahiri shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Anita” SHPK me numër biznesi 71344177, Lipjan.

Luan Sharku shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I-V dhe VI-IX të SHFMU “Hajredin Bajrami”, Magure – Lipjan.

Islam Podrimqaku shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, III dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Hilmi Berisha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 81058895, Prizren.

Zgjim Thaqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Gjon Buzuku”, Prizren.

DPT “Munja – Prom” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71069915, Prizren.

Egzon Rrustemi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, SHMLP “Shtjefën Gjeçovi”,

Prishtinë.

Edisona Bekaj shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit Filologjik, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.