Infektuar: 38431
Shëruar: 23754
Vdekur: 989
Shpallje, 12.10.2020

Shpallje, 12.10.2020

Shpallje October 12, 2020 - 11:16
Shpallje

Valbona Abdyli shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Leonita Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 810043802, Suharekë.

Hajriz Ibrahimi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Negjat Jashari shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 70380549, DPZ “Servis Univerzall”, Suharekë.

Miftar Muharremaj shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Migjeni”, Gjinoc.

“Odetjon” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 70621509 dhe me numër unik identifikues 810800335.

“Freab group” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71286916, Prishtinë.

DPH “Star Games” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70106208, Prishtinë.

NTP “Oniksa” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70241203, Prishtinë.

NSH “Ask Lor” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 600128145 , Prishtinë.

Idriz Sallova shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Nikolla Teslla”, Prishtinë.

Milaim Grajçevci shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMT “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Ajet Bajçinovci shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, SHM “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Jakup Nimanbegoviç shpall të pavlefshme kartelën identifikuese të kolegjit “AAB”, me nr. RE-5946/18, Prishtinë.

Arianit Duraku shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Xhevdet Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Bahtije Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Albion Bala shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Selabije Nebihi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Gentrit Curri shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Mërgim Hasi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I-V, SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.

Mergim Hasi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI, IX, SHFMU “Halil Bajraktari”, Drenas.

Bashkim Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Rilindja”, Dobrashec.

Fidan Orana shpall të pavlefshme dëftesat e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Gëzim Dervishi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Kaltrina Zekaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Xheladin Gashi-Plaku”, Drenas.

Vlora Hyseni shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Daut Tatari shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, me nr. indeksi 08217/2002, Prishtinë.

Qamile Zakuti shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Milladin Popoviq”, Prishtinë.