Infektuar: 17422
Shëruar: 14894
Vdekur: 657
Shpallje, 18.09.2020

Shpallje, 18.09.2020

Shpallje September 18, 2020 - 09:29
Shpallje

 

Erion Bajraktari shpall të pavlefshme dëftesën nëntëvjeçare, SHF “Dituria”, Samadrazhë – Suharekë.

Ismet Zeqiraj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Leutrim Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së, nr. 330360272, Suharekë.

NSHT “Forumi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70871512, Prishtinë.

Agon Jusufi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hivzi Sylejmani, Fushë Kosovë.

Burim Dubova shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Hasan Tahsini”, Obiliq.

“Erda Com” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70364134, Prishtinë.

Ilmi Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Florian Gashi shpall të pavlefshme diplomën Bachelor të Fakultetit Juridik UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.

Edis Rifati shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me nr. 600481006, Prizren.

Kimete Rexhaj shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe certifikatën e SHM "Remzi Ademaj", Prizren.

Lulzim Hoti shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Ilmi Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70611058, GNT, Dubravë – Suharekë.

Betim Morin shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Antigonë Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën tetëvjeçare, SHF “Bajram Curri”, Nishor.

Taurika Kuqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Sadri Balaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Ramush Ademi shpall të humbur dëftesën e klasës I-VIII të SHFMU “Emin Duraku”, Banullë – Lipjan.

Jehona Hajdari shpall të humbur dëftesën e vitit I, II, III, IV të SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.