Infektuar: 70185
Shëruar: 313132
Vdekur: 1616
Shpallje, 10.09.2020

Shpallje, 10.09.2020

Shpallje September 10, 2020 - 10:09
Shpallje

Mërgim Kadriu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe certifikatën e Pikëve të Maturës të SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Dardan Zejnullahu shpall të pavlefshme dëftesat e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Ganimete Gashi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII, SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Ronita Bahtiri shpall të pavlefshme dëftesat klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Gafurr Ramadani shpall të pavlefshme dëftesat klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Fehmi Berani shpall të pavlefshme diplomën e SHMLM “Dr. Xheladin Deda”, Mitrovicë.


Kosovare Berisha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMLM “Tefta Tashko”, Mitrovicë.


Izet Zeqiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës III, IV dhe diplomën e SHMLT “Arkitekt Sinani” (ish-Boris Kidriq).

Fuad Shefki Dragusha shpall të pavlefshme dëftesën e klasës VI deri IX, SHFMU “Hasan Prishtina”, Milloshevë.

Ilir Shuleta shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Nikolla Teslla”, Obiliq.

“Likeja Studio” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810 183971, Prishtinë.

Lutfi Ujkani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Hasan Tahsini”, Obiliq.

Valdete Istogu shpall të pavlefshme dëftesat e SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Nazmi Mustafa shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Nikolla Teslla”, Prishtinë.

Hana Latifaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën e SHM “Xhedet Doda”, Prishtinë.

Samire Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Merisa Markaj shpall te pavlefshme dëftesat e vitit X, Xl, gjimnazi “Loyola”, Prizren.

Agron Arifi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit 70764660, Prizren.

Nuhi Tulla shpall të pavlefshme dokumentet e traktorit (të kallura në luftë), Prizren.

Arlind Berisha shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën, diplomën, SHM “Qendra e Kompetencës”, Prizren.

Selvete Zulfaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit III, IV, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Azemina Kalajdzini shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, certifikatën shtetërore të Maturës, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Arlinda Kurtaj shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasave X, XI dhe XII të gjimnazit “Skënderbeu”, Kaçanik.

Ledion Mjeku shpall të pavlefshme diplomën e SHM “17 shkurti”, Obiliq.