Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 30.07.2020

Shpallje, 30.07.2020

Shpallje July 30, 2020 - 15:00

Petrit Sinani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Leutrim Morina shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Dëshmorët e Drenicës”, në Çikatovë të Vjetër.

Mergim Shala shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, NT “Besa-2”, Hani i Elezit, nr. i biznesit 70910500.

Shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, DPT “Besa-A”, Kaçanik, numri i biznesit 70094934.

Ledina Hoti shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Eqrem Çabej”, Prishtinë.

Agon Kapiti shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHF “Meto Bajraktari”, Prishtinë.

Shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit, NTSH “Miqaili”, Prishtinë, numri i biznesit 70620732.

Hekuran Ibrahim Bilalli shpall të pavlefshme diplomën, kolegji “Iliria”, Prishtinë. Menaxhment dhe Informatikë.

Albina Mustafa shpall të pavlefshme certifikatën e SHF “Nexhmi Mustafa”, Rimanishtë - Besi.

Hamide Bega shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Hasim Ahmeti shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjetër Bogdani”, Ferizaj.