Infektuar: 9869
Shëruar: 5480
Vdekur: 303
NLB Banka: Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave

NLB Banka: Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave

Shpallje July 30, 2020 - 09:46
Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave për tremujorin që përfundon më 30 Qershor 2020
Image