Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 29.07.2020

Shpallje, 29.07.2020

Shpallje July 29, 2020 - 13:33
Shpallje

Avdi A. Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 602344731, Prizren.

Raman Cakaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. fiskal 600329107, Prizren.

Blerina Pulaj shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Etiona Thaqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Hasim Morina shpall të pavlefshme dëftesat e SHFMU “Naim Frashëri”, Gllobar.

Marigona Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Adnan Rexhaj shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Luigj Gurakuqi”, në Sankoc.

Sylejman Bublaku shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Jakup Ademi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Refet Ramadani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70183154, NSH “Loni-shped”.

Rrezarta Avdyli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës I, II, III, IV dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Dardane Pajaziti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesi nr ......, biznesi “Dardana Pajaziti”, Shtime.

Hajriz Haliti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit nr. 811073197, biznesi “Hajriz Haliti”.

Leunita Sallahu shpall të pavlefshme dëftesën e 1-8, shkolla fillore “4 Prilli”, Zllatar.

Fitim Beqiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Tefik Çanga”, Ferizaj.

Arlinda Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, diplomën dhe certifikatën e TMSH,

SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Valmir Selimi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811351501, SHPK “Disco Ster Doncinges”.

Hyrije Sali shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Gjon Serreçi”, Ferizaj.

Hazbije Hyseni shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Avdullah Shabani”, Caralevë – Shtime.

Ilir Shabani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Naim Frashëri”, Zazkok.

Remzi Osmani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811303754, biznesi “Remzi Osmani”.

Lirim Zefi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 1-8, shkolla fillore “Muharrem Shemsedini”, Bibaj.

Erlet Shabani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12 dhe diplomën SHMM “Çesk Zadeja”, Ferizaj.

Marigona Shabani shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10, 11, 12, SHMGJ “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Jetmir Xhemajli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 6-9, shkolla fillore “Ahmet Hoxha”, Ferizaj.

Fisnik Rifati shpall të pavlefshme dëftesën e klasës1-8, shkolla fillore “Tefik Çanga”, Ferizaj.

Daut Konjuhi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Ismail Dumoshi”, Obiliq.

Daut Konjuhi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Arkitekt Sinani”, Mitrovicë.

Shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Tax Advisors”, SHPK, Prishtinë, nr. i biznesit 810861832.

Adnan Gashi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Besnik Aliu shpall të pavlefshme diplomën e SHMEJ “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.