Infektuar: 105864
Shëruar: 96322
Vdekur: 2195
NLB Banka: Ftesë për ofertim

NLB Banka: Ftesë për ofertim

Shpallje July 30, 2020 - 08:01

Ftohen subjektet e interesuara që për nevojat e NLB Banka SHA t'i paraqesin ofertat e tyre:

  • Për servisimin dhe mirëmbajtjen e veturave të NLB Banka SHA
  • Për furnizim me karrige lëvizëse dhe statike.
Image
Image