Infektuar: 105864
Shëruar: 96322
Vdekur: 2195
Shpallje të datës 28.07.2020 - gazeta “Zëri”

Shpallje të datës 28.07.2020 - gazeta “Zëri”

Shpallje July 28, 2020 - 14:00

Fidan Ibrahimi shpall të humbur certifikatën e biznesit “Fidan Ibrahimi” – avokat, numri i biznesit 810022369, Lipjan.

NP “Fitimi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër biznesi 810362343 dhe numrin fiskal 600023478.

Astrit Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Fazli Greiçevci”, Shipol – Mitrovicë.

Islam Kamberaj shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Fazli Greiçevci”, Shipol – Mitrovicë.

Fehmije Ujupi shpall të pavlefshme dëftesën e SHMLM “Dr. Xheladin Deda” (Ish-“Desa Tomovic”).

Njoftim për shuarje të biznesit, “Montanaa Restaurant” SHPK, Prishtinë, numri i biznesit 811431874.

Ilda Metahysa shpall te pa vlefshme diplomen e Sh.M.Mjekësisë " Hysni Zajmi " në Gjakovë.

Bashkim Krasniqi shpall te pa vlefshme certifikaten pë Furrtarë leshuar nga Q.A.P. në Prishtinë.

Driton Kida shpall te pa vlefshme deftesat e viteve I,II,III,IV dhe diplomen e Sh.M.Mjekësisë " Hysni Zajmi " në Gjakovë.