Infektuar: 9869
Shëruar: 5480
Vdekur: 303
Shpallje, 27.07.2020

Shpallje, 27.07.2020

Shpallje July 27, 2020 - 14:25

“Maloku Group” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit, me nr. të biznesit 810870750, Prishtinë.

Flamur Kelani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

DPT “Dekor” shpall të pavlefshme certifikatën me numër të biznesit 70092233 dhe me numër fiskal 600332978.