Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 24.07.2020

Shpallje, 24.07.2020

Shpallje July 24, 2020 - 14:29
Shpallje

Djellza ibrahimi shpall të pavlefshme diplomën, SHF “Edit Durham”, Mushtisht.

Alban Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Luciano Motroni”, Prizren.