Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 23.07.2020

Shpallje, 23.07.2020

Shpallje July 23, 2020 - 11:35
Shpallje

Leandrit Leka shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I, II, III, IV dhe diplomën e SHMM “Hysni Zajmi”, në Gjakovë.

Lindiona Sylaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasës XI, XII të SHMM “Hysni Zajmi”, në Gjakovë.

Besim Syla shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Naim Frashëri”, Breznicë.

Ervin Rrahmani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e SHM “Gjin Gazuli”, Prishtinë.

Nazmi Gërguri shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Hsan Tahsini”, Obiliq.