Infektuar: 10795
Shëruar: 6411
Vdekur: 365
Shpallje, 22.07.2020

Shpallje, 22.07.2020

Shpallje July 22, 2020 - 14:16
Shpallje

Korab Qerreti shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Muhamet Gajtani shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gjin Gazulli”, Prishtinë.